عوامل موثر بر قیمت طلا

طلا در کنار نفت، از جمله محصولات استراتژیک در بازارهای بین المللی محسوب می شود، که همیشه نگاه سرمایه گذاران معطوف آنست.
در این میان طلا با توجه به ارزش ذاتی، فساد ناپذیری، برخورداری از مقبولیت عامه، قدرت نقد شوندگی، و هزینه نگهداری پایین از اهمیت بالایی برخوردار است، تا جائی که طلا بیشترین پول کالایی در جوامع مختلف بوده و یکی از پشتوانه های اصلی همه ارزهاست.
در این ارتباط کشورها هنگام رکود اقتصادی به استفاده از سیاست های پولی و مالی انبساطی جهت دستیابی به تثبیت اقتصادی یا خروج از رکود اقتصادی متوسل می شوند، این سیاست ها علاوه بر تاثیر گذاری بر بخش های حقیقی اقتصاد، بر ارزش پول کشور در مقابل سایر ارزها نیز تاثیر می گذارد و برای همین است که می توان گفت با اتخاذ اینگونه سیاست ها که بر تغییرات ارزش پول کشورها تاثیر می گذارد بر قیمت طلا و نفت نیز تاثیرگذار است.
عوامل مؤثر بر قیمت طلا
قیمت طلا نیز مانند هر کالای دیگری تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است.
لیکن با توجه به اینکه طلا یک کالای بسیار حساس و استراتژیک است، عوامل زیادی در میزان عرضه و تقاضا و بالطبع قیمت آن تاثیر میگذارد. مهمترین عوامل اثرگذار( علاوه بر عوامل دخیل در بهای تمام شده تولید)، شامل تغییرات ارزش دلار و ذخایر ارزی، تغییرات نرخ بهره بانکی، تورم جهانی، تغییرات قیمت جهانی نفت، و وقایع جغرافیایی- سیاسی است. در زیر به طور جداگانه به توضیح هر کدام می پردازیم.
1. ازرش دلار:
با توجه به اینکه قیمت گذاری طلا در بازارهای جهانی بر مبنای ارز جهانی؛ یعنی دلار صورت می پذیرد، تغییرات ارزش دلار مهمترین عامل تاثیر گذار بر قیمت طلا است.
2. نرخ بهره بانکی:
نرخ بهره بانکی در واقع بیانگر میزان سود بدون ریسک قابل پرداخت به سپرده های بانکی افراد است. در شرایط کنونی، اکثر کشورها بخصوص ایالات متحده و ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، برای باقی ماندن در کورس رقابت جهانی و تلاش در جهت بهبود اقتصادی، نرخ بهره خود را در حد صفر نگه داشتند، لذا در این شرایط تمایل افراد به سرمایه گذاری کاهش یافته و در مقابل تمایل به خرید و نگهداری طلا که از ثبات قیمتی مناسب برخوردار است، افزایش یافته است. این کاهش نرخ به خصوص در آمریکا که ارز آن به عنوان ارز جهانی مطرح است به شدت قیمت طلا را حمایت خواهد کرد.
3. تورم:
مقایسه روند تاریخی قیمت طلا و تورم جهانی( شامل قیمت نفت)، نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم میان این دو است. باید گفت که نفت و طلا هر دو از کالاهای کمیاب و استرانژیک محسوب می شوند و رابطه نزدیکی با تورم جهانی دارند.
4. وقایع جغرافیایی – سیاسی:
طلا همواره کالای منتخب در زمان وجود تشنجات سیاسی است. در زمان افزایش تشنج سیاسی و نظامی بین کشورها مردم و سرمایه گذاران به سمت خرید طلا و دیگر فلزات گرانبها حرکت می کنند تا مانع از دست رفتن سرمایه خود شوند.